1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  Menu

  Izbrana pesem, tekst – klasični primer/biser

  Korzika/Korzičani kot pozitiven vzgled za nas Slovence

  Njihove pesmi in njihova ljubezen do njihove domovine Korzike. – Izbor vsebin o Korziki.

  Brata Jean Francois in Alain BERNARDINI, ustanovitelja in vodji Evropsko pomembne Korzijske etno glasbene-pevske skupine “I MUVRINI”.

  Vir: http://music-lp-underground.com/index_music.php/34191/i-muvrini-imagina/

  Brata Bernardini in zbor 2000 Korzičanov s skladbo: A te Corsica I Muvrini-jev. VELIČASTNO!

  Vir: https://www.youtube.com/watch?v=xmbh4gTJ4Ag&list=RDxmbh4gTJ4Ag&start_radio=1&t=186

  Na umetelen “žvižgajoč” način poje stari psalm o Kralju Davidu, s sporočilom: “Vladarja mora potrditi tudi Bog”.

  Vir: https://www.youtube.com/watch?v=xmbh4gTJ4Ag&list=RDxmbh4gTJ4Ag&start_radio=1&t=186

  BEATA FUNTANELLA

  Ponarodela pesem s Korzike.

  Vir: https://www.youtube.com/watch?v=fqWZCWYw5x4

  NAPOVED prispevka o koreninah ZDA ljudske (folk) COUNTRY ter drugih zvrsti sodobne ZDA umetniške in POP GLASBE.

  Izbor “Mother Maybell and her Daughters – Carter family, Carter Sisters”

  Citatni link posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=XE80Ed59uCY

  Citatni linki: https://www.youtube.com/watch?v=qB1svg72pns, https://www.youtube.com/watch?v=qTE3GWVgdmg

  Poznavalci ZDA glasbe, vabljeni k sodelovanju.

  L.r. Janez Kepic-Kern

  DELO in ŽIVLJENSKA USODA zelo pomembnih, popolnoma pozitivnih, samostojnih in kreativnih ljudi iz SVETA

  MARIJA TEREZIJA

  DELO in ŽIVLJENSKA USODA zelo pomembnih, popolnoma pozitivnih, samostojnih in kreativnih ljudi iz SLOVENIJE

  ŽIVE “SLOVENIANA” VIDEOVSEBINE

  ŽIVE UČNO/STROKOVNE IZOBRAŽEVALNE VIDEOVSEBINE

  “DVOJINA” – “SLOVENIANA”

  Prijava v komentiranje

  Vpis v blog preko e naslova

  Vnesite vaš elektronski naslov, da boste lahko komentirali objave na portalu in prejemali obvestila o novih objavah.

  Slovenianin pravilnik

  Varstvo osebnih podatkov

  Slovenianin pravilnik o strogem varstvu osebnih podatkov: velja za vse pisce in člane klubov Sloveniana, za katere je tudi možnost pridobitve psevdonima.

  Arhiv

  SPLOŠEN KOMENTAR K PRISPEVKOM IN K PESMIM Z ETIČNO- MORALNO VSEBINO!

  Zdi se, da prebivalstvo, običajni ljudje, naši predniki, Slovenci – nikoli niso, nismo nikoli imeli večjih težav z opredeljevanjem do etično-moralnih spornih, negativnih dogajanj: hitro se oblikuje, ponavadi, z etično-moralnih vidikov kar realen odziv na kakšna nekorektna dogajanja, dejanja ali osebe. Hitro jih najdemo (taka dejanja) v ljudskih pesmih, v ljudskih rekih itd – ubesedena – tudi najbolj težko opredeljive glede “pravičnosti – “ presoje” – o motivih, o teži in kazni za negativnosti”. Odzive v prebivalstvu, “ljudstvu” ( ki večino negativnosti zazna in presodi) najdemo seveda v “ ljudskih govoricah” in celo v ljudskih pesmi. Zlasti v starih ljudskih pesmih so etično-moralne negativnosti “presojene” na presenetljivo visoki in realnosti življenja ustrezajoči ravni. Npr. v pesmi “Teci, teci bistra voda”, itd.
  Več “težav! z zaznavanjem, z odzivom na razne negativnosti in z njihovim “ne-sojenjem” imajo – se zdi – državne t. i. institucije prava?! V naši R. Sloveniji imamo očitne, kar velike težave z oblikovanjem zakonov na tak način, da bi delo sodišč, tožilstev in ostalih institucij prava ne bilo samo formalistično, postopkovno pravno korektno – pač pa – tako – da bi bilo tudi v skladu s splošnimi etično moralnimi okoliščinami primerov, dejanj, ki so v postopkih R. SLO institucij prava. Seveda pa niti formalističnim kriterijem ne zadoščajo primeri, ko institucije prava same od sebe nekega področja etično-moralno spornega dogajanja, dejanj itd.
  1. sploh ne zaznavajo, ker pač niti nimajo potrebnih informacij, vedenja, da določena etično. moralno sporna dejanja, dogajanja sploh obstajajo. In jih zato seveda ne procesirajo. Ostalo prebivalstvo pa taka sporna dogajanja zaznava in izraža mnenje, da je procesiranje s strani institucij prava potrebno in nujno. Ti primeri “neinformiranosti” akterjev v institucijah prava se le ne zdijo tako negativni in obremenjujoči za institucije prava. Prej ali slej se le najdejo ljudje in akterji, ki ljudi v institucijah prava obvestijo, bolj podrobno informirajo o ne zaznanih a procesiranja potrebnih dogajanj, dejanj, oseb. Tudi kak še manjkajoč zakon se pripravi: a “sistemska” urejenost taka “naključna” obvestila – zagotovo – niso.
  2. Za institucije prava bolj obremenjujoči so primeri, ko ljudje v teh institucijah so informirani, seznanjeni s kakimi negativnimi etično-moralnimi področji, dogajanji, osebami, ki so potrebni procesiranja.
  A – se zdi – da zlasti ljudje v vodstvih institucij prava – javnosti in zlasti ostalih pristojnih javnih in državnih institucij – pogosto ne opozorijo na ta neprocesirana etično-moralno sporna dogajanja, dejanja, osebe: npr. na – neprocesirane politične zločine zoper človečnost itd.
  Ne dajo uradne pobude za uradne preiskave, ne dajo pobude za pripravo manjkajočih zakonov, predpisov, ukrepov – s pomočjo katerih bi bilo mogoče taka negativna dogajanja tudi pravno urediti, sankcionirati – kot si to želi to ostalo celotno ali vsaj del prebivalstva?! Tako “prakso ne-dela” institucij prava v naši R. Sloveniji – bo vsekakor treba obrniti v pozitivno smer. Zaradi velike javne in pravno-strokovne pomembnosti – naj uradne, javne pobude v zvezi s tem – pač – izvajajo politične stranke R… Slovenije. Več o tem pa na e-portalu in v ostalih edicijah “SLOVENIANA”.

  Zapis odg. rednik edicij “SLOVENIANA” Janez Kepic-Kern

  TECI, TECI BISTRA VODA

  Tako je bilo pač preprosto mnenje naših preprostih podeželskih prednikov, ki pa so imeli izostren etično-moralni čut: nedvomno!
  Zdi se, da so preprosto hoteli reči, da se tako hudo grešen človek, morilec lastnih staršev – sicer – lahko iskreno kesa, nikakor pa se ne more vrniti več nazaj v tvorno živo življenje.
  In da je verjetno tako zanj in za vse – tudi najbolje.
  Dejanje, kesanje tega grešnika je uporabno le kot svarilo, kot odvračalni zgled: ostalim. Iz tega razloga je verjetno ta pesem tudi nastala, je bila in je – priložnostno – še – peta.
  Jaz, Janez Kepic-Kern Vam jo posredujem tako kot sem jo slišal na CD-ju ljudskih pevcev – bratov Kapus “Ko pridem sred* vasi”. Ta CD lahko dobite na čitalniško poslušanje v Glasbenem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice-NUK, na Turjaški 1 v Ljubljani. Na istem CD-ju bratov Kapus najdete tudi v tej reviji objavljene pesmi Marija in brodnik in Mutec Osojski.
  Pomembna originalno slovenska ljudska pesem: “Teci, teci bistra voda” – terja resen in kar globok premislek o njenem sporočilu.
  V tak premislek jo ponujam zlasti slovenskim pravnikom,še posebno tistim, ki opravljajo tudi javno-državne funkcije in službe preiskovalcev, tožilcev in sodnikov v naši Republiki Sloveniji. Ter seveda tudi vsem slovenski profesorjem prava.
  Splošno znano je namreč, da imamo v naši R. Sloveniji zdaj večinoma že pokojnih – kar visoko število vojnih in povojnih stalinistično-komunističnih sodnih in nesodnih “političnih morilcev” tisoče neoboroženih zajetih in vrnjenih ujetnikov, Slovencev, ki so bili večinoma nesodno politično pomorjeni v obdobju maj-avgust 1945.
  Enako splošno znano je tudi, da zgoraj nakazani slovenski “politični morilci” zlasti iz vrst KPS, KPJ vodstev itd. – nikoli niso bili niti politično javno deklarativno, niti sodno obravnavani, kaj šele državno, uradno sojeni.
  Nezastarljivi zločini zoper človečnost – v R. Sloveniji!?

  Pesem “Teci, teci bistra voda” nam vsem jasno sporoča:
  1. VODA ŽIVLJENJA MORA BITI – VEDNO – B I S T R A!
  2. RODOMORILEC BRATOMORILEC SE STRAHOTE SVOJIH GREHOV – ZAVEDA, PRIPRAVLJEN SE JE POKORITI, IZPRATI SVOJ NAGON PO MORJENJU IZ SEBE.
  3. JAVNA, MARIJINA KAZEN OZ. NJENA POT DO OČIŠČENJA RODOMORILCA JE PO MNENJU LJUDSTVA “PRE-MILOSTNA”.
  4. “VSTAJENJE” V PONOVNO TVORNO ŽIVLJENJE – RODOMORILCEM – NI DANO. Spremenijo se v materijo, v zemljo.

  Torej? Kako pravno, uradno tematizirati itd. uradno, državno, obsoditi, vsem znani “politično, nesodni rodomor, bratomor, pomor sonarodnjakov”?
  Očitno imamo v R< SLO s tem - problem!? Se zdi !? Zato Vam dajem to prepričljivo, staro slovensko ljudsko pesem - v branje! Nekaznovanost “grehov”, umorov - se zdi - samo navidez “izniči” grehe, umore. Vsekakor pa nekaznovanost “vzpodbuja” ponovitve izvajanja - grehov, umorov itd. “Morilec” v bistvu “umori sebe, svojo človeškost”! To poleg pesmi “Teci, teci bistra voda” sporoča tudi samo izpovedna pesem ne obsojenega morilca A. Cresseri-ja v argentinski pesmi “La Lopez Pereyra”, ki sem jo objavil v tej “SLOVENIANA” mesečni reviji. Morda bodo kaj k zapisanemu dodali še teologi, pravniki, politiki!? Zapisal odg. urednik Janez Kepic-Kern [/av_textblock] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg='']

  MUTEC OSOJSKI

  V pesmi Mutec Osojski Anton Aškerc oživlja staro ljudsko legendo, da se je v tem starem benediktinskem samostanu ob Osojskem jezeru, ki je bil zgrajen okrog leta 1000 in leži ob naravni poti iz Rima v nemške dežele in severne kraje – ustavil in se tu, v tem samostanu kot molčeč hlapec pokoril poljski kralj Boleslav II.

  Ta med Poljaki sicer cenjen kot sposoben vladar je leta 1079 nesoglaasjih ubil oz ukazal umoriti svojega, poljskega škofa Stanislava, ki je bil spoštovan in ima status svetnika. Sporočilo Aškerčeve pesmi je zelo pomembno in močno:

  PODOBNO KOT JE TO STORIL POLJSKI KRALJ BOLESLAV II, NAJ BI VSI OBLASTNIKI TVORNO IN SPORAZUMNO SODELOVALI Z DUHOVNIKI, KATERIH SKRB JE ETIČNA VZGOJA IN VERSKA KULTURA KRALJU PODREJENEGA PREBIVALSTVA, LJUDI.

  PREPROSTO POVEDANO: VSAKOKRATNI OBLASTNIK, KRALJ MORA ODGOVORNO VLADATI V DOBRO VSEH PODREJENIH JIM LJUDI.

  Svoje vladarske napake, grehe itd. mora vladajoči sam opaziti, jih priznati pred seboj in pred ljudmi. Ter pred Bogom.
  Spoznati jih mora kot napačne in kot vladar – odstopiti. Za morebitne “vladarske” storjene grehe, svojevoljne umore itd. se mora oblastnik pokesati. Spokoriti se jih mora ter doseči pravično oceno ali kazen od ljudi ter tudi kazen ali zveličanje od Boga!
  Tako je Aškerčevo in tako je tudi splošno “ljudsko”.mnenje.
  Ta pesem je bila v “baje nedemokratični” fevdalni Franc Jožef Avstriji v čitankah. Kako pa je s tem zdaj, leta 2018?

  Zapisal odg. urednik edicij “SLOVENIANA” l.r. Janez Kepic-Kern

  OSTALE ZELO ZNANE ALI POMEMBNE SLO/LJUDSKE IN AVTORSKE PESMI

  – GMAJNICA – KOŠENINCE – BRIŽINSKI SPOMENIKI – MARIJA IN BRODNIK – VASOVALEC – V DOLINCI PRIJETNI – BODI ZDRAVA / DOMOVINI – SLOVENEC SEM – KRANJC – SLOVEN’C –

  Iskanje

  Zadnje novice

  “SLOVENIANA” mesečna revija

  Napovednik “SLOVENIANA” dogodkov

  Napovednik splošnih dogodkov v R. Sloveniji in širše

  Poročila o novejših preteklih dogodkih

  Aktualne teme slovenskega javnega prostora

  Dogodki

  julij 2020

  avgust
  PO
  TO
  SR
  ČE
  PE
  SO
  NE
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Dogodki za julij

  1

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  2

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  3

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  4

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  5

  Ni dogodkov
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Dogodki za julij

  6

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  7

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  8

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  9

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  10

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  11

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  12

  Ni dogodkov
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Dogodki za julij

  13

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  14

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  15

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  16

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  17

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  18

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  19

  Ni dogodkov
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Dogodki za julij

  20

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  21

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  22

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  23

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  24

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  25

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  26

  Ni dogodkov
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Dogodki za julij

  27

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  28

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  29

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  30

  Ni dogodkov
  Dogodki za julij

  31

  Ni dogodkov

  Anketa

  Ali vam je všeč naš novi spletni portal "SLOVENIANA"?

  Ogled rezultatov

  Loading ... Loading ...

  Videovsebine

  Videovsebine – TRAJNEGA POMENA

  Link do citatnega preposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=pTVjCWekS1Q

  Link do citatnega preposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=AY80R2Pb7LE

  Link do citatnega preposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=6o6zMPLcXZ8

  Link do citatnega preposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=sEZFt5ZZj9s

  Videovsebine – DNEVNEGA POMENA

  Link do citatnega preposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=Hdc2zNgJIpY

  Link do citatnega preposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=Hdc2zNgJIpY

  Košarica

  SPLOŠNA PODROČJA VSEBIN

  2. NOVINARSTVO IN MEDIJI V SLOVENIJI IN SVETU

  5. PSIHOLOGIJA. VSA PODROČJA V AKADEMSKEM SVETU IN V REP. SLOVENIJI

  3. RAČUNALNIŠTVO VSA PODROČJA

  3.1 kategorija

  ELEKTRONIKA

  3.2 kategorija

  MOBILNA TEHNOLOGIJA

  3.3 kategorija

  INFORMATIKA

  3.4 kategorija

  TELEKOMUNIKACIJE

  3.5 kategorija

  PROGRAMIRANJE

  3.6 kategorija

  SPLETNE STRANI

  3.7 kategorija

  MOBILNA TEHNOLOGIJA

  6. VERSTVA

  DRUŽBENA PODROČJA VSEBIN

  7. SOCIOLOGIJA DRUŽBENE VEDE IN SLOVENCI

  10. POLITIČNA ZGODOVINA SLOVENCEV

  13. VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR v 2018

  16. REP. SLO. JAVNE FINANCE, DAVKI, BANKE, ITD

  19. AKTUALNO STANJE R. SLO. PRAVA in INSTITUCIJ PRAVA 2018

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  22. SOCIALA IN SKRBSTVO v R. SLO.

  11. SAMOSTOJNA SLOVENIJA po 1991 LETU

  11.1 Kategorija

  UREDITEV IN SLABOSTI

  14. EKONOMIJA, GOSPODARSTVO in SLOVENCI

  17. REP. SLO. PRODUKCIJA, TRGOVINA, STORITVE 2018

  20. AFERE, ŠKANDALI v REP. SLO. 2018

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  23. PEDAGOGIKA in ŠOLSTVO in SLOVENCI

  9. POLITIKA - PRETEKLA IN AKTUALNA

  12. POLITIČNE STRANKE v R. SLO, AKTUALNA POLITIČNA DOGAJANJA

  15. AKTUALNI PROBLEMI REP. SLO. EKONOMIJE

  18. PRAVO, PRAVNE INSTITUCIJE in SLOVENCI

  21. JAVNA UPRAVA, ITD.

  21.1 kategorija

  AKTUALNI PROBLEMI 2018

  24. ETNOLOGIJA, LJUDSKE PESMI, ITD

  24.1 kategorija

  MATERIALNA DEDIŠČINA

  24.2 kategorija

  DUHOVNA ETNO DEDIŠČINA

  24.3 kategorija

  REKI, PREGOVORI, VRAŽE

  24.4 kategorija

  LJUDSKE PESMI SLOVENCEV

  24.5 kategorija

  LJUDSKE PRIPOVEDI, PRAVLJICE, LEGENDE, BAJKE

  24.6 kategorija

  OBLAČILA, LJUDSKE NOŠE

  24.7 kategorija

  PLESI – slovenski ljudski plesi

  NARAVOSLOVNE VEDE, VSEBINE

  25. MATEMATIKA, ASTRONOMIJA, METEOROLOGIJA

  28. BOTANIKA, RASTLINSTVO v SVETU in SLOVENIJI

  26. FIZIKA, GEOLOGIJA, GEODEZIJA

  29. ZOOLOGIJA, ŽIVALSTVO - TUJE in v REP. SLO.

  29.1 kategorija

  ŽIVALI V NARAVI v SLOVENIJI

  29.2 kategorija

  DIVJAD v SLOVENIJI

  29.3 kategorija

  PTICE v SLOVENIJI

  29.4 kategorija

  ŽIVALI – MANJŠE v SLOVENIJI

  27. KEMIJA - ANORGANSKA, ORGANSKA, UPORABNA

  UPORABNE NARAVNE VEDE, VSEBINE: MEDICINA

  33. ODVISNOST, ALKOHOLIZEM, DROGE, ITD

  36. NEGA TELESA, KOZMETIKA, PARFUMI, ITD

  39. SISTEM ZDRAVSTVA V REP. SLO. 2018

  31. BOLEZNI, SIMPTOMI, DIAGNOSTIKA, TERAPIJE

  34. FARMAKOLOGIJA, FARMACIJA, ZDRAVILA, RECEPTURE

  34.1 kategorija

  FARMAKOLOGIJA, LEKARNIŠTVO v SLOVENIJI

  34.2 kategorija

  LJUDSKO ZDRAVILSTVO, ČAJI, OBKLADKI

  34.3 kategorija

  ZDRAVILNE RASTLINE v SLOVENIJI

  37. FIZIOTERAPIJA, REHABILITACIJE, TERAPEVTSKA DODATNA

  32. PSIHIATRIJA, PSIHIČNE BOLEZNI in MOTNJE

  35. HIGIENIKA, RAZKUŽILA, URADNA JAVNA RABA

  38. HOMEOPATIJA in ALTERNATIVNE METODE

  UPORABNE NARAVNE VEDE, VSEBINE: TEHNIKA

  40. TEHNIKA, GLAVNA TEHNIČNA PODROČJA SODOBNOSTI

  43. METALURGIJA, TRADICIJA KOVAŠTVA v REP. SLO.

  41. TRANSPORTNA TEHNIKA, AVTOMOBILI

  41.1 kategorija

  TRANSPORTNA IN DELOVNA VOZILA

  41.2 kategorija

  OSEBNI AVTOMOBILI, ITD

  44. ELEKTROTEHNIKA in ELEKTROENERGETIKA

  42. GRADBENIŠTVO, STANOVANJSKE, GOSPODARSKE in OSTALE STAVBE

  45. OSTALE TEHNIČNE PANOGE

  NARAVNE IN TEHNIČNE VEDE IN VSEBINE

  46. KMETIJSTVO IN POVEZANE STRANKE IN DEJAVNOSTI V SLOVENIJI IN SVETU

  49. VRTNARSTVO, VRSTE UŽITNIH RASTLIN, ITD

  52. ČEBELARSTVO V SLO., MED, ITD

  52.1 kategorija

  NAČINI REJE ČEBEL

  55. STANOVANJA, OPREMA DOMOV V SLOVENIJI

  58. TISKARSTVO IN SORODNE DEJAVNOSTI

  61. PODJETJA, VODENJE, ADMINISTRACIJA, ORGANIZACIJA

  64. KEMIJSKA INDUSTRIJA, VRSTE TEHNOLOGIJE

  64. KEMIJSKA INDUSTRIJA, VRSTE TEHNOLOGIJE

  70. OBRTI, RAZNE TEHNOLOGIJE; LES, KOVINA, PAPIR

  73. TEHNOLOŠKE OBRTI, INSTRUMENTALNI APARATI, ITD.; STROJI, OPREMA, ORODJA

  47. KMETIJSTVO, TRADICIONALNO, INDUSTRIJSKI, EKOLOŠKO, BIOLOŠKO

  50. REJA ŽIVALI, VZREJA, VETERINA, EKOLOŠKA REJA

  53. ROV IN RIBOLOV V SVETU IN SLOVENIJI

  56. VRSTE PODJETIJ, INDUSTRIJ, OBRTI, TRGOVINA, PROMET

  59. PROMET, VRSTE PROMETA ITD, LADIJSKI, ZRAČNI PROMET

  62. PROIZVODNI NAČINI V INDUSTRIJAH IN OBRTEH, PLANIRANJE

  65. ENERGETIKA, VRSTE OBRATOV IN TEHNOLOGIJE

  68. JEKLO, KAMNINE, KERAMIKA, PVC TEHNOLOGIJE, BARVILA

  71. TEKSTIL, INDUSTRIJA, OBRTI

  74. GRADBENIŠKE OBRTI, VRSTE TEHNOLOGIJE

  48. POLJŠČINE, PRIDELKI IN NJIHOVA UPORABA

  51. PSI, MAČKE IN OSTALE DOMAČE ŽIVALI

  54. KULINARIKA, GOSPODINJSTVO IN GOSTINSTVO V SLOVENIJI

  57. TELEKOMUNIKACIJE - ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJE

  57.1 kategorija

  POŠTA, ORGANIZACIJA, DELOPOST

  60. KNJIGOVODSTVO IN RAČUNOVODSTVO, PREDPISI V REP. SLO., STORITVE

  63. TRGOVINA, KOMERCIALA, MARKETING, ITD

  66. VINARSTVO, RAZLIČNI NAPITKI, SOKOVI

  69. METALURŠKI ARTIKLI IN TEHNOLOGIJE

  72. UMETNIŠKE OBRTI, STARE OBRTI

  UMETNOSTI, JEZIKI, SLOVARJI, LITERARNE VEDE IN LEPOSLOVJE

  75. UMETNOSTI; NELITERARNE, VRSTE, ZGODOVINA, TRADICIJA, ANTIKA

  78. DEKORATIVA, LIKOVNA IN ROČNA DELA, RISANJE, DESIGN

  81. FILM, KINEMATORGRAFIJA

  84. RAZVEDRILO, REKREACIJA, ŠPORT, IGRE

  87. SLOVARJI, POSAMIČNI JEZIKI

  89. LITERARNA TEORIJA, POETIKA, HERMEVTIKA

  76. ARHITEKTURA V SVETU, VRSTE GRADENJ

  79. SLIKARSTVO, TEHNIKE, GRAFIKA

  82. GLASBA, SPLOŠNO, TEORIJA, GLASBILA

  85. JEZIKOSLOVJE; JEZIKI, TEORIJE, LINGVISTIČNE VEDE, ITD.

  88. UČENJE JEZIKOV

  90. KNJIŽEVNOSTI, ZGODOVINA KNJIŽEVNOSTI, ITD.

  77. KIPARSTVO, NUMIZMATIKA

  80. FOTOGRAFIJA, SODOBNE IN STARE TEHNOLOGIJE, VIDEO

  83. GLASBA V SLOVENIJI, ZGODOVINA DANES

  86. PRAVOPIS; SLOVENSKI IN TUJI, FONETIKA, KRATICE, ITD; GRAMATIKA - SLOVNICA

  86. PRAVOPIS; SLOVENSKI IN TUJI, FONETIKA, KRATICE, ITD; GRAMATIKA - SLOVNICA

  91. SLOVENSKO LEPOSLOVJE IN KNJIŽEVNOST; PREGLED, DOSEŽKI

  VSEBINE IZ GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE, POTOPISI, BIOGRAFIJE, SPOMINI SLOVENCEV

  92. GEOGRAFIJA V SLO. IN SVETU; NASELJA, POTOPISI

  95. ZGODOVINA; SPLOŠNO IN SLO., ARHEOLOGIJA

  98. BLOGI SLOVENCEV

  94. HERALDIKA, GRBI, RAZSTAVE; SLOVENIJA

  97. POLPRETEKLOST; 20, STOLETJE V SLOVENIJI

  NAČRTOVANE DEJAVNOSTI SLOVENIANE

  SLOVENIANA INSTRUMENTALNE IN PEVSKE SKUPINE IN PLESALCI

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  ČLANSKE JAVNE TRIBUNE SLOVENIANA

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  KOREKTNA MEDOSEBNA DRUŽABNOST, "DVOJINA" KLUB, MEDOSEBNA POMOČ

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  KLUB PRIJATELJEV, SODELAVCEV IN PODPORNIKOV SLOVENIANE

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  SLOVENIANA ZALOŽNIŠTVO IN PUBLICISTIKA, OGLASNIK

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  SLOVENIANA POSLOVNI KLUBI IN INFORMACIJSKE OBLIKE

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  DOMAČNOSTNI SLOVENIANA KLUBI: SENIORJI, ŽENSKI, LOKALNI ITD...

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  SLOVENIANA INFO TOČKE V LJ IN SLOVENIJI

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  SLOVENIANA KULTURNO - RAZVEDRILNE PRIREDITVE IN PLESI

  Vsebina je še v urejanju.

  Hvala za razumevanje.

  Call Now ButtonKliči